[LỜI GIẢI] Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:

Câu hỏi

Nhận biết

Đặc điểm của đậu Hà Lan tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đậu Hà lan có đặc điểm thuận lợi cho việc nghiên cứu của Menđen là hoa lưỡng tính (trên 1 hoa có cả nhị và nhuỵ cùng hoạt động); tự thụ phấn nghiêm ngặt (tự thụ phấn: Tự thụ phấn là khi phấn hoa từ cùng một cây rơi vào đầu nhụy (đối với thực vật có hoa) hoặc vào noãn (đối với thực vật hạt trần) của chính hoa đó hoặc giữa các hoa trên cùng 1 cây) → dễ tạo dòng thuần chủng

Chọn C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn