[LỜI GIẢI] Biến dị là gì ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Biến dị là gì ?

Biến dị là gì ?

Câu hỏi

Nhận biết

Biến dị là gì ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Biến dị là hiện tượng con cái sinh ra khác nhau và khác bố mẹ về nhiều chi tiết

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn