[LỜI GIẢI] Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là:

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau được gọi là:

Câu hỏi

Nhận biết

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Hai trạng thái khác nhau của cùng loại tính trạng có biểu hiện trái ngược nhau, được gọi là cặp tính trạng tương phản.

Chọn D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn