[LỜI GIẢI] G là kí hiệu của - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

G là kí hiệu của

G là kí hiệu của

Câu hỏi

Nhận biết

G là kí hiệu của


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

G là kí hiệu của giao tử.

Chọn D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn