[LỜI GIẢI] Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Theo nguyên tắc bổ sung A=T; G=X dẫn tới hệ quả A/T=G/X=1

Chọn D

Ý kiến của bạn