[LỜI GIẢI] Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T ; G liên kết với X dẫn tới G=X ; A=T

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn