[LỜI GIẢI] Mô biểu bì có đặc điểm chung là: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Mô biểu bì có đặc điểm chung là:

Mô biểu bì có đặc điểm chung là:

Câu hỏi

Nhận biết

Mô biểu bì có đặc điểm chung là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mô biểu bì có đặc điểm chung là: gồm nhiều tế bào xếp sít nhau phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các cơ quan.

Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn