[LỜI GIẢI] Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?

Câu hỏi

Nhận biết

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cá thu thuộc lớp Cá xương, không phải Cá sụn.

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn