[LỜI GIẢI] Dạng đột biến NST gây ung thư máu ở người là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dạng đột biến NST gây ung thư máu ở người là

Dạng đột biến NST gây ung thư máu ở người là

Câu hỏi

Nhận biết

Dạng đột biến NST gây ung thư máu ở người là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Mất đoạn NST 21 gây bệnh ung thư máu ở người

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn