[LỜI GIẢI] Đặc điểm không có ở San hô là: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đặc điểm không có ở San hô là:

Đặc điểm không có ở San hô là:

Câu hỏi

Nhận biết

Đặc điểm không có ở San hô là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

San hô không di chuyển được.

Chọn B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn