[LỜI GIẢI] Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời?   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời?  

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời? 
 

Câu hỏi

Nhận biết

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Năm 1042, vua Lý Thái Tông ban hành bộ luật Hình thư – Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

Chọn: B

Ý kiến của bạn