[LỜI GIẢI] Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ

Câu hỏi

Nhận biết

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đạo Hinđu ở Ấn Độ tôn thờ nhiều thần nhưng chủ yếu là 4 vị thần: Brama (thần Sáng tạo thế giới), Siva (thần Hủy diệt), Visnu (thần Bảo hộ) và Inđra (thần Sấm sét).

Chọn đáp án: A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn