[LỜI GIẢI] Các phường hội thương hội được lập ra trong các thành thị trung đại châu Âu nhằm mục đích gì?   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Các phường hội thương hội được lập ra trong các thành thị trung đại châu Âu nhằm mục đích gì?  

Các phường hội thương hội được lập ra trong các thành thị trung đại châu Âu nhằm mục đích gì? 

 

Câu hỏi

Nhận biết

Các phường hội, thương hội được lập ra trong các thành thị trung đại châu Âu nhằm mục đích gì?Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Trong các thành thị, lập ra các phường hội, thương hội để tránh được sự sách nhiễu của chế độ phong kiến và giúp đỡ nhau cùng sản xuất và buôn bán.

Chọn đáp án: B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn