[LỜI GIẢI] Hãy sắp xếp các dữ liêu sau theo trình tự thời gian xuất hiện. 1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ. 2. Đồ đồng - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hãy sắp xếp các dữ liêu sau theo trình tự thời gian xuất hiện. 1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ. 2. Đồ đồng

Hãy sắp xếp các dữ liêu sau theo trình tự thời gian xuất hiện. 
1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ. 
2. Đồ đồng

Câu hỏi

Nhận biết

Hãy sắp xếp các dữ liêu sau theo trình tự thời gian xuất hiện.

1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ.

2. Đồ đồng thau.

3. Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá.

4. Đồng đỏ.

5. Đồ sắt.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

1. Đồ đá ghè đẽo thô sơ.

3. Kĩ thuật mài, khoan, cưa, cắt đá.

4. Đồng đỏ.

2. Đồ đồng thau.

5. Đồ sắt.

Chọn: B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn