[LỜI GIẢI] Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại là những ai?     - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại là những ai?    

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại là những ai? 

  
 

Câu hỏi

Nhận biết

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị trung đại là những ai?Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cư dân sống chủ yếu trong các thành thị là những thợ thủ công và thương nhân. Họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán).

Chọn đáp án: C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn