[LỜI GIẢI] Ý nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm kinh tế của lãnh địa phong kiến? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ý nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm kinh tế của lãnh địa phong kiến?

Ý nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm kinh tế của lãnh địa phong kiến?

Câu hỏi

Nhận biết

Ý nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm kinh tế của lãnh địa phong kiến?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Kinh tế trong các lãnh địa không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài, nông nô tự sản xản xuất va tiêu dùng các sản phẩm do mình làm ra. Đây là nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp.

Chọn đáp án: D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn