[LỜI GIẢI] Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất hệ quả của thành thị trung đại đối với kinh tế châu Âu? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất hệ quả của thành thị trung đại đối với kinh tế châu Âu?

Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất hệ quả của thành thị trung đại đối với kinh tế châu Âu?

Câu hỏi

Nhận biết

Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất hệ quả của thành thị trung đại đối với kinh tế châu Âu?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Với sự ra đời của các thành thị trung đại góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên, tạo điều kiện cho nền kinh tế hàng hóa phát triển. Hằng năm, họ còn tổ chức những hội chợ lớn để triển lãm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.

Chọn đáp án: A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn