[LỜI GIẢI] Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với hai tầng lớp nào?   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với hai tầng lớp nào?  

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với hai tầng lớp nào? 
 

Câu hỏi

Nhận biết

Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành với hai tầng lớp nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Do sự xâm nhập của người Giéc-man, hình thành nên hai tầng lớp: lãnh chúa phong kiến và nông nô

=> Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.

Chọn đáp án: D


App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn