[LỜI GIẢI] Nông nô được hình thành từ tầng lớp nào của xã hội châu Âu cổ đại?   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nông nô được hình thành từ tầng lớp nào của xã hội châu Âu cổ đại?  

Nông nô được hình thành từ tầng lớp nào của xã hội châu Âu cổ đại? 

 

Câu hỏi

Nhận biết

Nông nô được hình thành từ tầng lớp nào của xã hội châu Âu cổ đại?Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Những người nông dân bị mất ruộng đất và nô lệ thời cổ đại phải sống phụ thuộc vào lãnh chúa

=> Hình thành tầng lớp nông nô.

Chọn đáp án: A


App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn