[LỜI GIẢI] Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở

Câu hỏi

Nhận biết

Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các quốc gia cổ đại đầu tiên được hình thành ở phương Đông vào khoảng thiên niên kỉ IV - III TCN: Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ. Các quốc gia này đều được hình thành trên lưu vực các con sông lớn.

Chọn đáp án : A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn