[LỜI GIẢI] Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C (r - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C (r

Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C <sub>(r

Câu hỏi

Nhận biết

Xét hệ cân bằng hóa học sau xảy ra trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) <-> CO (khí)  + H2 (khí)

Tác động nào sau đây vào hệ (giữ nguyên các điều kiện khác) không làm chuyển dịch cân bằng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Thêm C là chất rắn không làm ảnh hưởng đến cân bằng hệ hơi(khí) này

=>C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn