[LỜI GIẢI] Chất nào sau đây là chất không điện li ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Chất nào sau đây là chất không điện li ?

Chất nào sau đây là chất không điện li ?

Câu hỏi

Nhận biết

Chất nào sau đây là chất không điện li ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn