[LỜI GIẢI] Loại phân bón hóa học gây chua cho đất là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Loại phân bón hóa học gây chua cho đất là

Loại phân bón hóa học gây chua cho đất là

Câu hỏi

Nhận biết

Loại phân bón hóa học gây chua cho đất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

NH4+ có tính axit

=>D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn