[LỜI GIẢI] Phương trình hóa học nào sau đây là sai? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu hỏi

Nhận biết

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

FeS có thể phản ứng với HCl

=>D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn