[LỜI GIẢI] Phương trình hóa học nào sau đây là sai? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

Câu hỏi

Nhận biết

Phương trình hóa học nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

FeS có thể phản ứng với HCl

=>D

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn