[LỜI GIẢI] Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

Câu hỏi

Nhận biết

Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn