[LỜI GIẢI] Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ?

Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ?

Câu hỏi

Nhận biết

Phản ứng nào sau đây phi kim bị oxi hóa ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Ở phản ứng C : C0 (C) bị oxi hóa thành C+4(CO2)

=>C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn