[LỜI GIẢI] Amin bậc II là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Amin bậc II là

Câu hỏi

Nhận biết

Amin bậc II là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

A là C2H5NHC2H5 là một amin bậc II

B và C đều là amin bậc I

D là amin bậc III

=> Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn