[LỜI GIẢI] Cho sơ đồ phản ứng: H2   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cho sơ đồ phản ứng: H2  

Cho sơ đồ phản ứng:
H<sub>2</sub>  

Câu hỏi

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng:

H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

Biết X, Y, Z, T đều là sản phẩm chính. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Z lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

X là CH3OH ; Y là CH3COOH ; Z là CH3COOCH=CHCH3

=> Đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn