[LỜI GIẢI] Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

Câu hỏi

Nhận biết

Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Ứng dụng A, B, D đều là ứng dụng của ozon có trong sách.

Điều chế oxi trong phòng thì nghiệp sẽ dùng các muối giàu oxi và dễ nhiệt phân ...

Vì ozon đắt và hiếm hơn nên không dùng để điều chế trong phòng thí nghiệm

=> Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn