[LỜI GIẢI] Ứng dụng nào sau đây không phải của este ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Ứng dụng nào sau đây không phải của este ?

Ứng dụng nào sau đây không phải của este ?

Câu hỏi

Nhận biết

Ứng dụng nào sau đây không phải của este ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Thuốc súng là xenlulozo trinitrat (chất dễ cháy và nổ mạnh) được điều chế từ xenlulozo và axit nitric (đk H2SO4) vậy chất này không phải este

Các bạn có thắc mắc xin liên hệ

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn