[LỜI GIẢI] Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là 

Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là 

Câu hỏi

Nhận biết

Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Axit glutamic : HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

=>D

Ý kiến của bạn