[LỜI GIẢI] Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là

Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là

Câu hỏi

Nhận biết

Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn