[LỜI GIẢI] Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là

Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là

Câu hỏi

Nhận biết

Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

CTHH của canxi photphat là Ca3(PO4)2

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn