[LỜI GIẢI] Tên thay thế của CH3-CH=O là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tên thay thế của CH3-CH=O là

Tên thay thế của CH<sub>3</sub>-CH=O là

Câu hỏi

Nhận biết

Tên thay thế của CH3-CH=O là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn