[LỜI GIẢI] Sử dụng nước cứng không gây ra tác hại nào sau đây ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sử dụng nước cứng không gây ra tác hại nào sau đây ?

Sử dụng nước cứng không gây ra tác hại nào sau đây ?

Câu hỏi

Nhận biết

Sử dụng nước cứng không gây ra tác hại nào sau đây ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giảm khả năng tẩy rửa của nó

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn