[LỜI GIẢI] Sóng dọc: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sóng dọc:

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng dọc:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Sóng dọc truyền được trong cả chất rắn, chất lỏng và chất khí.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Thảo luận về bài viết (1)

  1. Lê Văn Tú

    Đúng rồi

Ý kiến của bạn