[LỜI GIẢI] Tia tử ngoại  - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Tia tử ngoại 

Câu hỏi

Nhận biết

Tia tử ngoại 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án B.

Tia tử ngoại cũng có tác dụng nhiệt.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn