[LỜI GIẢI] Tia tử ngoại  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tia tử ngoại 

Câu hỏi

Nhận biết

Tia tử ngoại 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án B.

Tia tử ngoại cũng có tác dụng nhiệt.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn