[LỜI GIẢI] Bước sóng là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Bước sóng là

Câu hỏi

Nhận biết

Bước sóng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Bước sóng là khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất trên phương truyền dao động cùng pha

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn