[LỜI GIẢI] Sóng điện từ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sóng điện từ

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng điện từ


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án là D

Sóng điện từ là sóng ngang

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn