[LỜI GIẢI] Sóng phản xạ - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Sóng phản xạ

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng phản xạ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Sóng phản xạ luôn bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn