[LỜI GIẢI] Sóng phản xạ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sóng phản xạ

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng phản xạ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Sóng phản xạ luôn bị đổi dấu khi phản xạ trên một vật cản cố định

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn