[LỜI GIẢI] Sóng ngang là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sóng ngang là

Câu hỏi

Nhận biết

Sóng ngang là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

sóng mà phương dao động của phần tử sóng vuông góc với phương truyền sóng

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn