[LỜI GIẢI] Cơ năng của một vật dđđh        - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cơ năng của một vật dđđh       

Cơ năng của một vật dđđh
      

Câu hỏi

Nhận biết

Cơ năng của một vật dđđh

      


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn