[LỜI GIẢI] Dao động cơ là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dao động cơ là

Câu hỏi

Nhận biết

Dao động cơ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

chuyển động của vật qua lại quanh một vị trí cân bằng

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn