[LỜI GIẢI] Chọn câu sai : - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Chọn câu sai :

Câu hỏi

Nhận biết

Chọn câu sai :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn