[LỜI GIẢI] Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng hiđro ?  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng hiđro ? 

Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng hiđro ? 

Câu hỏi

Nhận biết

Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng hiđro ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn