[LỜI GIẢI] Phóng xạ β- là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Phóng xạ β- là

Câu hỏi

Nhận biết

Phóng xạ β- là


Đáp án đúng: d

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:=>Đáp án D
App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn