[LỜI GIẢI] Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Câu hỏi

Nhận biết

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn