[LỜI GIẢI] Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

Câu hỏi

Nhận biết

Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn