[LỜI GIẢI] Nước cứng không gây tác hại nào sau đây? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?

Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?

Câu hỏi

Nhận biết

Nước cứng không gây tác hại nào sau đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Nước cứng không gây ngộ độc cho nước uống.

Đáp án A  

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn