[LỜI GIẢI] Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

Câu hỏi

Nhận biết

Nhóm gluxit đều tham gia phản ứng thuỷ phân là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>D

Ý kiến của bạn