[LỜI GIẢI] Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại?

Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại?

Câu hỏi

Nhận biết

Nhiệt phân muối nào sau đây thu được kim loại?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Nhiệt phân những kim loại có tính khử yếu như Ag , Hg... sẽ thu được kim loại

=>B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn